डाउनलोड

डा. बैकुण्ठ अर्याल
अध्यक्ष, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति एवं सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
विकल पौडेल
कार्यकारी निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र